fbpx

A myskin arckrémek, testápoló krémek bőrmegújító, bőrfeszesítő hatással, károsanyag mentes, tisztán természetes összetevőkből készülnek az érzékeny bőrnek is.

Breadcrumbs

 

A Myskin Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.myskin.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető bőrápolási termékek megvásárlására (a továbbiakban: Szolgáltatás) jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók, mely a Weboldalt használók (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek).

A Weboldalon keresztül történő termék vásárlással a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok:

- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről;

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről;

- 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A Szolgáltató adatai

Név:
Myskin Bt.
Székhelye:
7094 Koppányszántó, Szabadság  utca 62. 
E-mail címe:
info [KUKAC] myskin [PONT] hu
Telefonszáma:
+36 30 961-3462
Levélcím:
7094 Koppányszántó, Szabadság utca 62.    
Adószám:
25969065-1-17   
Cégjegyzékszám:
17-06-007302

1.2. Jelen ÁSZF teljes körűen szabályozza a Weboldalon keresztül történő szerződéskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe. 

1.4. Felek közötti szerződés, a vásárlás Szolgáltató által történő visszagazolásával jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. 

1.5. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti termékvásárlására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama a kifizetett és megvásárolt termék Felhasznál általi átvételéig tart.

1.6. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik.

1.7. A Weboldalon keresztül történő vásárlást megelőző regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis voltából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. 

1.8.Bármely Weboldalon keresztül tévesen megadott adat módosítására a belépést követően a Felhasználó saját felületén van lehetőség. 

1.9. A Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, továbbá a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. 2020. július 1. után emailben keresztül kerül kiküldésre a Megrendelőnek, amely költség elszámolásra kizárólag nyomtatva használható. Amennyiben a megrendelő nyomtatott számlát is szeretnek, azt a rendelés során a megyjegyzés rovatban kell igényelni. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó vásárlást jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valóságát jogosult ellenőrizni.

1.10.    A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

2. A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAI, REGISZTRÁCIÓ 

2.1. A Felhasználó a Weboldalon található bőrbarát termékekkel kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az info [KUKAC] myskin [PONT] hu email címen, illetve a +36 30 961-34-62 telefonszámon kaphat választ a felmerült kérdésekre.

2.2. A regisztráció menete

2.2.1. A Weboldalon keresztül terméket vásárolni a Felhasználóknak vendéként, vagy érvényes regisztrációval lehetséges. A regisztrációkor és vendégként történő vásárlás esetén a következő adatokat kell megadni a Szolgáltató részére: családnév, keresztnév, telefonszám, mobiltelefonszám, irányítószám, város, címzés(utca, házszám, stb.). A regisztráció esetén a regisztráció sikeréről és a regisztráció aktiválásának linken keresztül történő szükségességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

2.2.2. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, melyet a Felhasználó az info [KUKAC] myskin [PONT] huküldött email-al tud kezdeményezni. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a még folyamatban lévő rendelések teljesítéséhez kapcsolódó, valamint jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.2.3. A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, erről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót.

2.2.4. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3. A VÁSÁRLÁS MENETE

3.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás történhet regisztrációval és regisztráció nélkül vendégként.

3.2. A Weboldalon keresztül történő vásárlás során a termékekek között böngészve a kiválasztott terméknél a kosárba gombra klikkelve lehet a kiválasztott árut a kosárba helyezni. A termékek kiválasztásának befejezésekor a kosár linkre klikkelve lehetséges a vásárlási procedura következő lépéséhez eljutni. A kosár aloldalon a Felhasználó ellenőrizheti az általa a kosárba helyezett termékeket, azok számát. Felhasználónak lehetősége van a kosárba elhelyezett termékek darabszámának módosítására, a termékek törlésére. A kosár aloldalon a Felhasználó a csomagautomata és házhozszállítás opciók közül kiválaszthatja a szállítás módját a „további adatok megadásához” linkre kattintva pedig véglegezheti a vásárlását. Az adatok megadása aloldalon a felhasználónak lehetőségében áll regisztrálni, amennyiben eddig nem tette meg a Weboldalon, továbbá a felhasználó nevével (regisztrációnál megadott email cím) és jelszavával belépni az adatok megadása aloldalra. Az adatok megadása aloldalon a Felhasználó a szükséges adatok megadását követően a rendelésének összefoglaló adatösszesítője jelenik meg, ahol a megrendelés elküldése linkre kattintva megteheti a megrendelését. A rendeléséről a felhasználó értesítő emailt kap.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztrációs és a adatok megadása aloldalakon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy más adatok, információk esetén felmerülő egyéb többletköltség a Felhasználót terheli. 

3.3. Felhasználó a termékek megrendelésével és a termék(ek) vételárának megfizetésével elfogadja a Szolgáltató mindekor hatályos Általános Szerződési feltételeit.

3.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által, online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott megrendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

4. ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK TECHNIKAI LEHETŐSÉGEI

4.1. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a Felhasználói fiókban. 

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül automatikus e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a megrendelés azonosítóját, a megrendelt termék(ek) adatait, előreutaláshoz szükséges adatokat és a fizetendő végösszeget. Ha a Felhasználó megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.2. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.3. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.


6
. TERMÉKEK ÁRA, JELLEMZŐI, CSOMAGOLÁS

6.1. Termékek ára

A termékek mellett feltüntettet ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó ár. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a Felhasználót.

Az egyes termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.

A megrendelhető termékek árai, illetve a szállítási költség változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat, szállítási költséget fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

6.2. Minőségi Garancia

Szolgátlató az általa forgalmazott termékekere minőségi garanciát vállal. Amennyiben a Felhasználó a termék kibontását követően meggondolja magát, vagy abban a nemvárt esetben, ha allergiás reakciók lépénének fel, akkor kézhezvételtől számított 30 napig Felhasználónak jogában áll visszaküldeni a terméket, amennyiben nem használt el belőle több, mint 15%-ot. Visszaküldés esetén a teljes vételár visszajár. A visszaküldése költsége a Felhasználót terheli


7. KISZÁLLÍTÁS

7.1. A rendeléseket Szolgáltató általában 4 munkanapon belül tudja teljesíteni, kivételt képez ez alól a FOXPOST csomagautomatába történő csomag feladás, amelyre minden hét szerdai napon kerül sor abban az esetben, ha rendelés a megelőző napon beérkezett és a vételár is átutalásra került, amennyiben az adott termék raktáron van. Szolgáltató törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén Szolgáltató minden esetben írásban értesíti a Felhasználót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.

7.2. Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni.

7.3. A Felhasználó köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel esetén az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Felhasználónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. A Szolgáltatónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Felhasználó ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

7.4. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, melyben tájékoztatja a Felhasználót a csomagjának átvételi lehetőségéről, esetleges újbóli kézbesítés tényéről. 

 

8. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

8.1. GSL Csomagautomatából történő felvétel esetén:
- bruttó 990 Ft.

Bruttó 35000 Ft (szállítási költség nélkül) feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES, azonban utánvételes fizetés esetén plusz díj kerül felszámításra. 

8.2. GLS házhozszállítás esetén:
- bruttó 1490 Ft.

Bruttó 35000 Ft (szállítási költség nélkül) feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES, azonban utánvételes fizetés esetén plusz díj kerül felszámításra. 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1. A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése vásárlás esetén az alábbi módokon történhet:

- átutalással;

- postai utánvéttel, amely esetén a vételáron és a szállítási díjon felül plusz 490 Ft került felszámításra.

Utánvét esetén csomagautomatáknál bankártyával tudja kiegyenlíteni a vételárat, házhozszállítás esetén készpénzzel van lehetőség a vételár kiegyenlítésére.

9.2. Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az átutaláshoz szükséges banki adatokról. Amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 2 munkanapon belül a vételárat nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Felhasználó szerződéstől történő elállásának tekinti és törli a Felhasználó megrendelését. A megrendelt termék díja megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. 


10. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

10.1. A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Termék vásárlása esetén az elállási határidő az utalvány Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím : 7094 Koppányszántó, Szabadság utca 62.

e-mail: [email protected]

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

10.2. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.3. Termék esetén a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

10.4. Termék vásárlása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére az terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit a Felhasználó viseli. 

10.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajak). Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a Felhasználót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.


11. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

11.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

- A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2. Jótállás

Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, úgy az adott termékre az ott rögzített jótállási feltételek vonatkoznak.


12. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.


13. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

13.1. Esetlegesen felmerülő panasz esetén a panasz a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Név:
Myskin Bt.

Székhelye:
7094 Koppányszántó, Szabadság utca 62.

E-mail címe:
info [KUKAC] myskin [PONT] hu


14. EGYEBEK

14.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

14.3. A rendszer a megrendelés fogadása/vásárlás után Önnek visszaigazoló üzenetet küld. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- Ha bármely működési hiba miatt a megrendelése nem érkezett be,
- A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

14.4. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

14.5. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_honlapra.pdf.
Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

14.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Felhasználót a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.

14.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2021. május 31.

Myskin Bt.

 

Logo-footer

Kövesd az aktualitásainkat a közösségi oldalainkon!

Hírlevél

Legfrissebb ajánlatatainkhoz, iratkozz fel hírlevelünkre!
© MYSKIN | 2022
DANUBIUS play
Tisztelt Felhasználónk, tájékoztatjuk, hogy weboldalunk üzemeltetéséhez cookie-kat használunk, melyek a felhasználói élmény javítására, a weboldallal kapcsolatos egyes visszaélések kiszűrésére, valamint kereskedelmi célokat szolgálnak. A Weboldal használatával Ön hozzájárul, hogy eszközén a Weboldal üzemeltetője cookie-kat tároljon és azokhoz hozzáférjen.